Aktuálně

Diskuse s autorem ke knize „ZÁPAD A JEHO VÍRA. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace“.

28. ledna 2020

Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR zvou na diskusi s autorem ke knize „ZÁPAD A JEHO VÍRA. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace“, která se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2020 v 18 hod. v AKC : Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR , Husova 4a, Praha 1 – Staré Město)

15. táří 2020

Představení českého vydání knihy „ZPÍVÁNÍ EVANGELIA. Luterské písně a úspěch reformace“ (Fascinující příběh luterského města Jáchymova v českém Krušnohoří) za účasti jejího autora Christophera Boyd Browna.

Představení knihy „JOHANNES MATHESIUS. Opomíjený příběh wittenberské reformace“ s jejím autorem doc. Petrem Hlaváčkem (6. června 2019 v Praze)

8. května 2019

Lutherova společnost a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR zvou na představení knihy „JOHANNES MATHESIUS. Opomíjený příběh wittenberské reformace“ s jejím autorem, kterým je doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. Ve čtvrtek 6. června 2019 v 18 hod. v Akademickém konferenčním centru [AKC] Akademie věd ČR (Husova 4a, Praha 1 – Staré Město)

29. květen 2018

Lutherova společnost zve u příležitosti připomínky 488. výročí Augsburského vyznání (25. června 1530) na přednášku X. článek Augsburského vyznání víry a reformační dědictví večeře Páně, kterou prosloví Naomichi Masaki ve čtvrtek 28. června 2018 v 18 hod. v Mathesiově síni, ul. V Jirchářích 14, Praha 1 – Nové Město (boční vchod s dveřnicemi).

Přednáška: Jan Baťa – Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze (8. března 2018 v Praze)

9. únor 2018

Lutherova společnost a Collegium Europaeum — Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR zvou u příležitosti připomínky 472. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) na přednášku Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze, kterou prosloví Mgr. Jan Baťa, Ph.D. ve čtvrtek 8. března 2018 v 18 hod. v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR (Husova 4a, Praze 1 – Staré Město).

Adriána Biela, Radomír Bužek, Ľubomír Žák et al.: Kontexty Lutherovy reformace (právě vyšlo)

5. leden 2018

Lutherova společnost na konci roku 2017 vydala svou již 20. publikaci: Adriána Biela, Radomír Bužek, Ľubomír Žák et al.: Kontexty Lutherovy reformace. Edice Lutheranus – Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace – svazek 6. (Lutherova společnost, Praha 2017, 1. vydání, 276 stran, doporučená prodejní cena 299 Kč/EUR 12).

Přednáška Pavla Roubíka „Philipp Melanchthon: Mezi humanismem a reformací“ (8. listopadu 2017 v Praze)

11. říjen 2017

Lutherova společnost a Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR zvou u příležitosti připomínky 500. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517) a 534. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483) na přednášku “Philipp Melanchthon: Mezi humanismem a reformací”, kterou prosloví Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. ve středu 8. listopadu 2017 v 18 hod. v Akademickém konferenčním centru Akademie věd ČR (Husova 4a, Praze 1 – Staré Město).

Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki: Heidelbergská dišputa. Lutherova theologia crucis

30. srpen 2017

Lutherova společnost v červnu vydala svou již 19. publikaci: Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki: Heidelbergská dišputa. Lutherova theologia crucis (Lutherova společnost, Praha 2017, 1. vydání, 128 stran, doporučená prodejní cena 129 Kč/EUR 5,50).

Přednáška Prof. Jaroslava Vokouna „Lutherův výklad Mariina chvalozpěvu“ (30. ledna 2017 v Praze)

5. leden 2017

Lutherova společnost a Evangelická církev augsburského vyznání v ČR zvou v jubilejním roce 500 let reformace (1517-2017) a u příležitosti připomínky 471. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) na přednášku “Lutherův výklad Mariina chvalozpěvu”, kterou prosloví Prof. Jaroslav Vokoun v pondělí 30. ledna 2017 v 18 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském (V Jirchářích 152/14, Praha 1).

.