Ostatní aktivity

 

2020

Únor
Diskuse s autorem ke knize „ZÁPAD A JEHO VÍRA. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace“ (Vyšehrad, Praha: 2018) – Více informací zde!
13. 2. 2020 v Akademickém informačním centu )

2013

Leden
Setkání s Jaroslavem Vokounem nad jeho právě vydanou knihou Sondy do současné luterské teologie(Lutherova společnost, Praha 2012)
9. 1. 2013 v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

Září
Konference Lutherovy společnosti v rámci oslav 20. výročí znovuobnovení ECAV v ČR – Program konference
28. 9. 2013 ve Velké posluchárně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy )

2008

Leden
Koncert/rekonstrukce liturgie Tobiáše Závorky Lipenského z roku 1607. Interpretoval Pražský katedrální sbor (zpěv) pod vedením Josefa Kšice (varhany). Akce se konala v rámci projektu Obnovy české luterské liturgie, na kterém pracoval Mgr. Ján Šípka pod odborným dohledem muzikologa Josefa Šebesty. ( 9. 1. 2008 – chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2007

Listopad
Koncert při příležitosti 490. výročí začátku Lutherovy reformace církve: 
Gloria aneb sláva mezi Nebem a zemí
Soubory Capella Michaelis a Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila hrály a zpívaly skladby Michaela Altenburga, Michaela Praetoria, Andrease Hammerchmida a Heinricha Schuetze. Michelle Hradecká hrála na varhany skladby Georga Muffata ( 
6. 11. 2007 – chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2006

Srpen
Dokončení plné funkčnosti webových stránek: 
www.luther.cz, které informují nejen o aktivitách Lutherovy společnosti, ale též podávají základní informace o životě, díle, odkazu a vztahu k zemím českým reformátora Martina Luthera

Listopad
Přednáška českého muzikologa: Josef Šebesta – Luteránská hudba v Praze do roku 1622* doplněná 
koncertním vystoupením: Michelle Hradecké (varhany) a Ladislava Kozderky (trubka), kteří měli na programu skladby J. S. Bacha, G. F. Händela a M. A. Charpentiera ( 7. 11. 2006 – chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském )

2005

Únor
Registrace domény a výstavba vlastních webových stránek: 
www.luther.cz

Červen – Oslavy 475. výročí Augsburského vyznání

Nekomerční projekce filmu a pořízení českých titulků: Luther – režie Eric Till, USA 2003

Slavnostní varhanní koncert: Michelle Hradecká