Aktuálně

Hermann Sasse – Podstata luterství

Lutherova společnost právě vydala svou již 23. publikaci: Hermann Sasse – Podstata luterství (Lutherova společnost, Praha 2020, 1. vydání, 132 stran, doporučená prodejní cena 149 Kč/EUR 6). Z německého originálu „Was heißt lutherisch“ (Kaiser, München 1934) ji přeložil a úvodní studií opatřil Marek Říčan.

Knížka Podstata luterství poukazuje na tři nesprávná, ale rozšířená pojetí reformace: heroické, kulturně-dějinné a nacionální. Připomíná, že v reformaci šlo v prvé řadě o obnovu církve skrze obnovené zvěstování spásného díla Ježíše Krista. Tím se autor vymezuje i vůči reformovanému chápání reformace, které spatřuje v nalezení a uplatnění biblických směrnic, podle nichž má být církev, její koncepce i praxe, reformována. Zároveň osazuje svou církev do kontextu obecného pravověrného křesťanství. Dále zodpovídá zásadní a nepříjemné, kritické otázky: Nepřecenila luterská církev svou reformaci? Neprovedla ji jen napůl a nezůstala z velké části vězet v katolicismu? Proč není otevřenější vůči švýcarské reformaci? Proč není luterská církev ochotna uzavřít s reformovanou církví společenství stolu Páně? Proč tolik zdůrazňuje rozdíl v jeho chápání v protikladu k reformovanému? Odpověď nalézá v jejím odhodlání zachovat věrnost pravdě vyrozuměné z Písma svatého.

Hermann Sasse (1895–1976) byl luterským farářem a profesorem evangelické teologie. Jeho život a myšlení určovala věrnost Bibli a konfesi. Pocházel z Braniborska, jako farář působil v Berlíně, vyučoval na univerzitě v Erlangen. Zapojil se do teologických zápasů v době Třetí říše. Patřil k organizátorům Vyznávající církve. Vystupoval proti nacismu, proto musel fakultu opustit. Po válce nesouhlasil se sloučením luteránů a reformovaných do jedné církve a přijal profesuru v Austrálii v North Adelaide. Navazoval kontakty s luterány i s jinými křesťany ve světě, přednášel v USA, psal teologické rozpravy ve formě dopisů kolegům v úřadě. Zabýval se tématem konfese, Písma svatého, Večeře Páně, církve aj. Luterskému chápání svátosti oltářní věnoval knihu This Is my Body.

Poznámka překladatele: Oprava n s. 10. Sonnewalde, rodiště H. Sasseho, se nenachází v Durynsku, nýbrž v Braniborsku. Zmínka o Durynsku se nachází, žel, i na obálce v Sasseho medailonku. Tato mylná informace byla nalezena ve stati Ronalda Feuerhahna s názvem Hermann Sasse: Theologian of the Church ve sborníku Johna R. Stephensona a Thomase Wingera Hermann Sasse: a Man for Our Times? Saint Louis: Concordia Adamic Press 1998 na s. 13, v článku prof. Johna T. Plesse Hermann Sasse (1895–1976) v časopise Lutheran Quarterly, Autumn 2011, na s. 298 a v příspěvku téhož autora a o tomtéž tématu v knize Twentieth-Century Lutheran Theologians (Vandenhoeck & Ruprecht, 2013) na s. 155.   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..